Belasting V1

Iedereen die in Nederland werkt, moet belasting betalen. Je moet je hiervoor aanmelden bij de belastingdienst.

BSN

Je moet een Burgerservicenummer (BSN) aanvragen bij de gemeente waar jij werkt/woont. Dit nummer staat altijd vermeld op documenten zoals paspoort, rijbewijs of ID-kaart.

Privacy

De Belastingdienst heeft geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ze jouw gegevens vertrouwelijk moeten behandelen.

De gegevens die ze van jou nodig hebben zijn:

  • Burgerservicenummer (‘sofinummer’).
  • Voorletters, tussenvoegsels en achternaam.
  • Geboortedatum.
  • De datum waarop je begint met werk.
  • Wat je verdient en over welke periode.

Administratie

Zorg ervoor dat je administratie actueel is en klopt. Dit is belangrijk voor de Belastingdienst. Regel een boekhouder als je zelf niet goed kunt boekhouden = alle gegevens over je werk en je verdiensten bijhouden in een kasboek. 

​Je moet je belastingadministratie zeven jaar bewaren. Er is verschil tussen belasting betalen wanneer je in loondienst werkt of volgens de belastingregel ‘opting-in’.